Serwis

Nasz serwis oferuje naprawę alternatorów i rozruszników w krótkim terminie.

Wszystkie alternatory i rozruszniki sprawdzamy na profesjonalnym urządzeniu TOPAZ

Na wykonane naprawy udzielamy 7 miesięcy gwarancji

Firma zastrzega sobie nie uznanie reklamacji z następujących powodów :

  • dostarczenie zespołu do reklamacji po kresie gwarancji
  • dostarczenie zespołu bez dokumentu gwarancji
  • uszkodzenie mechaniczne zespołu w wyniku awarii urządzeń współpracujących
  • uszkodzenie zespołu wynikające z niewłaściwej eksploatacji, nieumiejętnej obsługi lub przez niewłaściwe połączenie z instalacją elektryczną
  • uszkodzenie zespołu w wyniku zalania płynami wydobywającymi się z nieszczelnych układów
  • uszkodzenie zespołu spowodowane zbyt długim kręceniem ( wytopienie cyny z działek komutatora )

W przypadku reklamacji firma AUTO-ELEKTRO nie ponosi kosztów demontażu i montażu reklamowanego urządzenia